Årsmøde for DN Nordfyn

 Afholdes i skolestuen på Gyldensteen Strand, Langø tirsdag den 15. november kl. 19.30

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/ formand Leo Jensen
  3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  4. Forslag fra medlemmerne
  5. Eventuelt
  6. Billed-foredrag v/ Viggo Lind – Nordfyn set fra luften august 2022.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødet. Dvs. senest 8. november.

Sendes til formand Leo Jensen: leo@leonidaskomm.dk

 

 Dagsorden udsendt 16. oktober 2022