Storslået bog om Nordfyns natur

Den 6. december udkom bogen ”Nordfyns natur – en trængt natur i et smukt landskab”. Bogen, som er på 260 sider, er skrevet af en kreds af forfattere med hver deres speciale i kulturhistorie og en række plante-, svampe og dyregrupper og afsluttes med en beskrivelse af naturen i 33 nordfynske lokaliteter. Undervejs er der anvisninger på, hvordan man kan forbedre forholdene for den biologiske mangfoldighed. Værket er gennemillustreret med fotos, luftfotos, kort samt tegninger og akvareller fra den nordfynske natur.
Det viser sig, at Nordfyns natur er langt mere spændende og interessant, end mange forestiller sig; men problemet er, at alt for mange planter, svampe og dyr er truede eller helt forsvundet. Derfor giver bogen også et bud på, hvordan problemerne kan afhjælpes.
Bogen henvender sig til alle naturinteresserede, men også til politikere, embedsmænd og lodsejere, der har mulighed for at vende den negative udvikling. Den nordfynske natur er jo vores måske væsentligste turistattraktion, et aktiv for borgerne og et trækplaster for evt. tilflyttere. Hvis bogens visioner følges, kan vi kun få en bedre natur og de naturoplevelser, der følger med.
Under hver lokalitet er der anvisninger på, hvordan man kommer dertil og beskrivelser af de oplevelser, der kan hentes netop der.
Det er forfatternes håb, at bogen vil øge interessen for og give mere viden om vores natur og de muligheder vi har for at forbedre den.

Ole Runge og Kurt Due Johansen